СПОВ
Савез пчеларских организација Војводине

Нови Сад, Руменачка 110а spovnovisad@gmail.com

Institucija Pokrajinskog ombudsmana i pčelariДатум објављивања вести:
255 views

opstina_malaPredstavnici institucije Pokrajinskog ombudsmana su u četvrtak, 3. novembra 2011. god. posetitli Kulu i Ruski Krstur. Tom prilikom organizovana su dva događaja:

– tribina o rodnoj ravnopravnosti i nadležnostima Pokrajinskog ombudsmana u ovoj oblasti za predstavnike lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova,

– razgovor sa građanima i primanje njihovih predstavki.

Predstavnici institucije Pokrajinskog ombudsmana su u četvrtak, 3. novembra 2011.god. posetitli Kulu i Ruski Krstur. Tom prilikom organizovana su dva događaja:

kula_nocu_6

– tribina o rodnoj ravnopravnosti i nadležnostima Pokrajinskog ombudsmana u ovoj oblasti za predstavnike lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova,

– razgovor sa građanima i primanje njihovih predstavki.

Uvodno izlaganje na tribini imala je zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Danica Todorov i prisutnima se obratili i predstavnici/e lokalne samouprave.

Svojom aktivnošću predsednica P.D.“SIVAC “ ali i koordinatorka za žene u SPOS-u je dobila posebnu pozivnicu i bila prva predstavljena i primljena na razgovor sa zamenicom pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Danicom Todorov.

Ovu priliku Tatjana je iskoristila da na licu mesta podnese predstavku ovoj instituciji po pitanju nekih problema P.D.“SIVAC“ ali i da skrene im pažnju na neka od pitanja od opšteg značaja pčelarima. Tokom razgovora sa zamenicom pokrajinskog ombudsmana i njenom saradnicom je Tatjana takođe i dobila savete o mogućnostima ostvarivanja svojih prava u odnosu na pokrajinske i opštinske organe uprave, javna preduzeća i službe. Inače gospođu Danicu i njenu saradnicu je oduševila priča o ženama u pčelarstvu i vrlo su zainteresovane da učestvuju u izradi plana i programa za žene u SPOS-u što ćemo iskoristiti .

Poseta opštini Kula tokom koje je održana pomenuta tribina, razgovori sa građanima i primanje njihovih predstavki institucija Pokrajinskog ombudsmana organizuje uz podršku Agencije UN za žene (UN Women). Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je podizanje svesti javnosti o kršenju prava i diskriminaciji na osnovu pola, bračnog i porodičnog statusa i mogućnosti zaštite žena. Očekuje se da će posle tribine za predstavnike lokalne samopurave i neposredni razgovori sa građanima, prvenstveno ženama, doprineti tome da se na lokalnom nivou povećaju institucionalni i lični kapaciteti građana i građanki za prepoznavanje kršenja njihovih prava na osnovu pola, bračnog i porodičnog statusa, rodnog identiteta i drugih ličnih svojstava. Budući da institucija Pokrajinskog ombudsmana kontroliše rad organa uprave, javnih preduzeća i ustanova na lokalnom i pokrajinskom nivou, prepoznavanje slučajeva kršenja ljudskih prava i diskriminacije na osnovu ličnih svojstava u ovim organima unapredilo bi i njihovo postupanje prema građanima.

Pčelarsko društvo”Sivac’’
[ssba]

Коментари

Comments are closed.

EnglishFrançaisDeutschMagyarRomânăРусскийСрпски језик
Izrada sajta Tirien