СПОВ
Савез пчеларских организација Војводине

Нови Сад, Руменачка 110а spovnovisad@gmail.com

ПД. И ПУ. ЧЛАНИЦЕ САВЕЗА ПЧЕЛАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ у 2018. ГОДИНИ

Ред.

Бр.

Место Назив Друштва Председник Адреса

Телефон и е-mail

1. Ада

 

„Тамашко Јожеф“

35 чланова

Лакатош

Жолт

8. октобар

бр. 43 а

24431 Мол

063/819-11-16

lakatos.zsolt.kantor@gmail.com

2. Апатин

 

„Дунав“

20  чланова

Стевановић

Раде

Трг Николе Тесле

бр. 7/11

25260 Апатин

063/779-90-08

stevra64@gmail.com

 

3. Бач

 

„Мoстонга“
3 члана
Јуришић Славица Војвођанска

бр. 12а

21420 Бач

063/838-69-04
slavicajurisic@hotmail.com
4. Бачка Паланка

 

„Пчела“

13  чланова

Богуновић Горан Цара Лазара

бр. 208

21400 Бачка Паланка

063/105-04-83

021/604-74-04

bogunovic@iinet.rs

5. Бачка Паланка

 

„Кућа Меда“

10  чланова

 

Андрић Дејан

 

 

Блок Партизан

бр. 13/29

21400 Бачка Паланка

063/779-46-32 dpkucameda@gmail.com

 

6. Бачка Топола

 

„Бачка Топола“

13 чланова

Спасојевић Мирко Саве Божића

бр. 53

24344 Томиславци

024/4-728-155

062/581-060 spasojevic.mirko@yahoo.com

mirko.spasojevic@ddor.co.rs

 

7. Бачки Моноштор

 

„Пчела“

10 чланова

Штрангар Стева Славујев венац

бб/а/25

25000

Сомбор

 

069/404-19-53

025/416-227

s.strangar@yahoo.com

 

8. Банатско Велико Село

 

„Матица“

3 члана

Секулић Марко Крајишка бр. 1

23312

Банатско Велико Село

 

061/804-55-61

sekulicbvs@gmail.com

 

9. Башаид

 

„Башаид“

10 чланова

Лазичић Живојин Живка Мишкељина бр.18

23316 Башаид

064/019-55-68 zivojinlazicic@gmail.com

mzbasaid@gmail.com

 

10. Бечеј

 

„Тиса“

16 чланова

Мучалов Миле Петра Драпшина

бр.32

21225 Радичевић

065/267-100

065/267-01-00 mucalovmile@gmail.com

 

11. Елемир

 

„Окањ“

7 члана

Момиров Никола Париске комуне

бр. 29

23000

Зрењанин

064/341-16-36 1nikolamomirov@gmail.com
12. Ердевик

 

„Липа“

10 чланова

Радојчић Бранислав Бранка Радичевића

бр. 27

22244 Шид

063/776-29-56 pcelarstvoradojcic@hotmail.com

 

13. Инђија

 

„Рој“

31 члан

Вученовић

Драган

Змај Јовина

бр. 61б

22320 Инђија

060/345-40-55 dejancukalovicpcelar@gmail.com

vucenovic.dragan@gmail.com

 

14. Ириг

 

„Ириг“

10 чланова

Бошковић Никола Турско Брдо

бр.  9

22406 Ириг

063/721-95-48 boskovic_n@yahoo.com

 

15. Кањижа

 

„Нектар“

26 чланова

Бернат Ласло Ђачка

бр. 10

24420 Кањижа

065/851-18-74  laslobernat@gmail.com

 

16. Каравуково

 

„Матица“

10 чланова

Миленковић Милован Иве Андрића

бр. 26

25255 Каравуково

063/754-88-66 misa.pcelar@gmail.com

 

17. Кикинда

 

„Кикинда“

36 чланова

Чолак Саша Генерала Драпшина

бр. 48

23300 Кикинда

063/885-54-96

0230/451-224 up.kikinda@gmail.com

bim82@mts.rs

 

18. Конак

 

„Чеда Војнов“

5 чланова

Секулић Живо М. Тита

бр. 44

23253 Конак

023/856-002

064/945-90-97 drustvopcelara.konak@gmail.com

 

19. Ковачица

 

„Ковачица“

11 чланова

Ђурица Душан Налепкова

бр. 24

26210 Ковачица

013/662-046

060/327-06-57

061/882-61-95 marina.lotina63@mts.rs

 

20. Ковин

 

„Пешчара“

12 чланова

Станковић Небојша Песничка

бр. 8

26220 Ковин

060/356-10-31

013/744-158

nesakov@ptt.rs

 

21. Меленци

 

„Русанда“

10 чланова

Попов

Милан

Браће Барнић

бр. 47а

23270 Меленци

069/309-54-94 milanpopov52@gmail.com

 

22. Мужља

 

„Акац“

11 чланова

Ковач

Пал

Арањи Јаноша

бр. 20

23206

Мужља

023/540-481

064/811-60-34 kovacs.pj@gmail.com

 

23. Никинци

 

„Срем“

11 чланова

Фекете

Саша

 

Светозар Марковић

бр. 34

22427 Хртковци

062/854-91-01

sashafekete71@gmail.com

 

24. Нови Бечеј

 

„Нови Бечеј“

11 чланова

Стојшин Ивица Народног фронта

бр. 30/е

23272 Нови Бечеј

061/110-66-97

stojsini@gmail.com

drustvopcelaranovibecej@gmail.cоm

 

25. Нова Пазова

 

„Полен“

11 чланова

Кнежевић Радослав Пинкијева

бр. 57

22330

Нова Пазова

022/323-625

064/613-01-82 petar@smartwebart.com

radeisinovi@open.telekom.rs radeisinovi@mts.rs

 

 

26. Нови Кнежевац

 

„Сунцокрет“ 20 чланова Фараго

Иван

Светог Саве

бр.18

23330 Нови Кнежевац

063/827-92-01

061/882-61-48 faragogoran@gmail.com

 

27. Нови Сад

 

„Јован Живановић“ 59 чланова  

Булајић Милан

Жарка Зрењанина

бр. 117

21400 Бачка Паланка

064/987-78-73 milan.bulajic@gmail.com

 

28. Ново Милошево

 

„Нектар“

10 чланова

Маријаш Флоријан Марка Орешковића

бр. 10

23273 Ново Милошево

064/394-28-34

023/782-086

penjind@gmail.com

29. Оџаци

 

„Сунцокрет“ 12 чланова Лепојић Милетије

 

Кнеза Михајлова

бр. 41

25250 Оџаци

025/574-41-10

061/882-62-78

064/666-03-07 meta57@open.telekom.rs

 

30. Панчево

 

„Панчево“

36 чланова

Милутиновић Војкан Војвођански Булевар

бр. 42/17

26000 Панчево

063/329-309 medmilutinovic@gmail.com

 

31. Пландиште

 

„Банатска матица“

3 члана

 

Малијар Владимир Гаврила Принципа

бр. 56

26370 Хајдучица

013/864-200, 063/8286-192 malijarv@gmail.com

malijarv@gmail.com

 

32. Рума

 

„Маслачак“

17 чланова

Кнежевић Дане Виноградска

22400 Рума

 

063/540-743 up.maslacak@gmail.com

 

33. Сечањ

 

„Банатска Матица“

36 члана

Томић

Златко

Трг Станислава Букурова

бр. 3

23250 Јарковац

023/841-731

069/185-70-17 tomiczla@gmail.com

 

34. Сента

 

„Сента и Чока“

12 чланова

Чаба

Фекете

Новосадски пут бр. 48

24400

Сента

063/524-549

063/121-44-13

feketecsaba973@gmail.com

 

35. Шид

 

„Шид“

10 чланова

Богдан Чемерлић В. Пауновића

бр. 2

22244 Шид

063/87-12-942

 

36. Сивац

 

„Сивац“

5 чланова

Мрдак Татјана Жарка Зрењанина

бр.113

25223 Сивац

025/711-160

060/444-01-26

063/111-60-45 tanja.pcelarka@gmail.com

 

37. Сомбор

 

„Аврам Максимовић“ 50 чланова Мастиловић Милорад Сувајска

бр. 3

25000 Сомбор

064/818-80-64

064/078-96-33 milorad.mastilovic@mtt.gov.rs

 

38. Србобран

 

„Сунцокрет“

11 чланова

Курјачки Драган Саве Ковачевића

бр. 16

21480 Србобран

063/503-082

kurjacki@stcable.net

 

39. Сремска Митровица

 

„Јован Живановић“  19 чланова Костић Томислав Железничка

бр. 37/3

22000 Сремска Митровица

022/618-310

060/618-31-00

kostictomislavsm@gmail.com

 

40. Сремски Карловци

 

„Јован Живановић“  11 чланова Лукић Немања Милоша Црњанског

бр. 6

21205 Сремски Карловци

064/183-85-11 piramidafamily@gmail.com

j.zivanovic.sr.k@gmail.com

 

41. Скореновац

 

„Скореновачки нектар“  14 чланова Киш

Ерне

ЈНА

бр. 48

26228 Скореновац

064/016-97-92

ernokiss@gmail.com

 

42. Стара Моравица, Пачир и Криваја

 

„Пчела- Мéхéске“

12 чланова

Куша

Лајош

Картаг

бр. 30

24340 Стара Моравица

063/844-35-57 lajoslilla8488@gmail.com

 

43. Старчево

 

„Старчево“

17 чланова

Аћа

Коста

Јесења

бр. 2

26232 Старчево

013/633-268

065/416-46-10 dragan.paulic@gmail.com

 

44. Суботица

 

„Пчела“

40 чланова

Драгољуб

Матић

Хоргошка

бр. 15

24413 Палић

069/342-97-11 dragoljub.matic@trezor.gov.rs

 

45. Темерин

 

„Темерин“

12 чланова

Бабковић Золтан Ружина

бр. 65

21235 Темерин

069/675-499 babkoviczoltan@stcable.net

 

46. Тител

 

„Тителско удружење пчелара“

3 члана

Цветковић Миодраг Петра Блажића

бр. 28/а

21240 Тител

021/862-037

063/886-52-96

mikicveleg@gmail.com

47. Торда

 

„Удружење Пчелара Торда“

„Tordai Мéхéсзек Егyесüлете“

12 чланова

Вереш

Јожеф

Бориса Кидрича

бр. 64

23214 Торда

023/831-142

066/512-87-18

060/606-61-56 veresjozsef65@gmail.com           pcelari.torda@gmail.com

budaidomacimed@gmail.com

 

48. Врбас

 

„Врбас“  3 члана Крстић Драгољуб Сивч Jовгена

бр. 146а

21460 Врбас

021/722-052,

060/000-64-02

061/822-62-86 krstic.dragoljub@gmail.com

 

49. Вршац

 

„Вршац“

36 члан

Чејић Драган Гундулићева

бр. 16а

26300 Вршац

063/886-38-19

cejicd@gmail.com

mudric_milan@yahoo.com

 

50. Зрењанин

 

„М. Бугарски“  23 чланa Милошевић Миленко Панчевачка

бб Л- 3/8

23000 Зрењанин

О60/054-89-11

023/548-911

miskozr@gmail.com

dumarin023@gmail.com

milenkomilosevic7@gmail.com

 

51. Лазарево

 

„Цвет Баната“  10 чланова Батинић Аница Милана Симовића

бр. 5

23241 Лазарево

064/071-51-83 anicabatinic@gmail.com

 

52. Челарево

 

„Челар“

15 чланова

Завишић Раде

 

Иве Лоле Рибара бр. 8

21413 Челарево

064/669-50-85

celarcelarevo@gmail.com

radezavisic3@gmail.com

 

 

 

EnglishFrançaisDeutschMagyarRomânăРусскийСрпски језик
Izrada sajta Tirien