СПОВ
Савез пчеларских организација Војводине

Нови Сад, Руменачка 110а spovnovisad@gmail.com

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛАДатум објављивања вести:
434 views

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима упољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА
ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА
(„Службени гласник РСˮ, број 20 од 16. марта 2018. године)

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања права на
подстицаје у сточарству по кошници пчела („Службени гласник РС”, бр. 33/15 и
14/16), члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове
прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном
развоју, може да оствари право на подстицаје у сточарству по кошници пчела за
најмање 30, а највише 200 кошница пчела.ˮ
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
Број: 110-00-41/2018-09
У Београду, 1. марта 2018. године
МИНИСТАР
Бранислав Недимовић

ИЗВОР ОВДЕ

[ssba]
EnglishFrançaisDeutschMagyarRomânăРусскийСрпски језик
Izrada sajta Tirien