СПОВ
Савез пчеларских организација Војводине

Нови Сад, Руменачка 110а spovnovisad@gmail.com

Одржана редовна годишња и изборна Скупштина у Удружењу пчелара КикиндаДатум објављивања вести:
417 views

Данас је у Удружењу пчелара Кикинда одржана редовна годишња и изборна Скупштина са следећим дневним редом:

 1. Избор радних тела

–    Радно председништво: Председавајући Саша Чолак (по Статуту), чланови Стева Недучин и Ранко Самарџија

–    Записничар: Предраг Варађанин

–    Оверивачи записника: Сава Попов и Драгутин Ћатић

 1. Извештај Надзорног одбора о кворуму
 2. Извештај о раду Удружења пчелара Кикинда за 2017 годину

– Известилац председник УП Кикинда Саша Чолак

 1. Извештај о финансијском пословању Удружења пчелара Кикинда за 2017 годину

–  Известилац  благајница УП Кикинда Славица Дангубић

 1. Извештај о раду пописне комисије и запреми инвентара

– Известилац секретар УП Кикинда Предраг Варађанин

 1. Извештај НАДЗОРНОГ ОДБОРА о пословању Удружења пчелара Кикинда за 2017 годину

– Известилац Председник Надзорног одбора Роберт Горча

 1. Извештај о раду Суда части за 2017 годину

– Известилац Председник Суда части Чипчић Душан

 1. Извештај о раду Комисије за доделу признања за 2017 годину

– Известилац председница Комисије Јелена Грбић

 1. Расправа о поднетим извештајима и усвајање истих

– Пре почетка расправе исту би требало времески ограничити на 3 минута по члану и 1 минут за реплику

 1. Доношење и ступање на снагу:

– Одлука о наставку радова на изградњи мини хале и ангажовање оних који ће зграду градити по најприхватљивијим условима за Удружење

– Одлука о даљем осавремењавању Удружења, набавци опреме, улазне капије, постављања трофазне инсталације и канализације као и са унутрашњим радовима у мини хали  а све у складу са приливом новца

 1. Свечана додела признања
 2. Избори за нову управу УП Кикинда

Предложени Дневни ред усвојен је једногласно.

У Међувремену добијен је извештај да су задовољени критеријуми по питању кворума, те је Скупштина почела са радом.

Саша Чолак поднео је детаљан извештај о раду Извршног одбора за 2017 годину као и за протекли мандат у трајању од 4 године:
Ево целокупног извештаја:

2017 година:

Исплаћен комплетан дуг из 2016 године од око 130.000 динара фирми „Момо компани“

Сви комунални и други рачуни уредно плаћени, тако да Удружење нема никаквих дуговања

Придобијена средства по конкурсима:

Средства 22.000,00 од покрајине

90.000 од града

120.000 од града

30.000 од града

309.000 од града

Урађено је следеће:

Окончана комплетна легализација свих објеката

Урађена водоводна инсталација од улице до старе и нове зграде, као и извод за будуће купатило, измештен водомер до улице, рачунајући и зидање нове шахте и набавку ливеног поклопца за шахту и уведена вода у нову зграду. Такође је постављен водоводни крак за будући летњиковац испред старе зграде.

Положене и повезане све дворишне канализационе инсталације са 3 шахта тако да преостаје само прикључење на канализациону мрежу. Направљен канализациони извод за будуће купатило. Затрпана стара септичка јама.

Предње двориште украшено парковским зеленилом.

Насуто земљом друго двориште.

Избетонирана стаза од улазне капије до старе зграде.

Купљени и уграђени пвц прозор и врата на новој згради.

Постављена нова трофазна подземна инсталација од улице до нове зграде у дворишту. Купљена разводна табла са 27 осигурача, једно сијалично место и две утичнице, трофазна и монофазна, и на обе зграде постављене ФИД склопке.

Постављено уземљење (поцинкована лимена трака у дужино од око 40 метара и на исто повезана комплетна електро инсталација целог удружења.

Одрађено је све што је било потребно за прелазак потрошње са монофазне на трофазну струју. Уредно сакупљена сва потребна документација, потписани сви неопходни уговори и плаћен целокупан износ који је од нас тражен за уградњу трофазног бројила. Једино преостаје да Електродистрибуција одради свој део посла.

Купљен нов замрзивач за потребе удружења.

Обављена крсна слава Удружења.

Обављена четврта изложба „Кикиндски пчелари Кикинђанима 2017“ на којој је учествовало око 100 деце из више школа и вртића са територије општине.

У оквиру изложбе, направили смо и Други конкурс ликовних дечијих радова, где су учествовала деца предшколског узраста као и деца нижих разреда основних школа са територије Општине Кикинда. Подељене су вредне награде победницима конкурса свих категорија а посебно задовољство је што смо у манифестацију ван конкуренције укључили и децу ОШ 6 Октобар и штићенике центра за социјалну заштиту са посебним потребама којима смо такође обезбедили вредне награде.

Посебно нам је задовољство што смо посетили штићенике центра, којима смо уручили поклоне у виду меда и других потрепштина, на чему се захваљујем онима који су узели учешће.

Одржано више предавања у току целе године.

Правно регулисано стање са комшијом Карановићем (потписан уговор везан за међу и зид у првом дворишту).

Све машине су уредно одржане и у исправном су стању.

Завршни рачун одрађен и предат књиговођи на даљи поступак.

Урађен инвентар и комплетне инвентарне листе достављене књиговођи на даљи поступак за увођење у власништво Удружења.

Измењен начин уплата чланарина у складу са законом и одлуком Скупштине тако да чланови Удружења сами плаћају исте директно на рачун Удружења, чиме је онемогућена било каква грешка или евентуална малверзација у вези са чланаринама. Рад благајне је био беспрекоран.

Са фирмом МИБА АПИС склопљен договор да чланови УП Кикинда имају 10% повластице при куповини опреме у њиховој продавници.

Набављено и подељено лекова (CheckMite+) за 1201 кошницу у износу од 319.466,00 динара свим члановима Удружења који имају регистроване пчелињаке код ветеринара и исти су уредно подељени свим колегама који су се појавили да лекове преузму а остатак неподељених се налази у просторији бивше продавнице.

Стабилна производња погача од око 2000 кг на годишњем нивоу. Такође је стабилно млевење шећера и израда инвертованог шећерног сирупа а све у складу са потребама чланства.

Рад на едукацији грађанства, са посебним освртом на рад у школама. Дато је мноштво интервјуа, који су се односили на проблеме и успехе пчелара Кикинде.

У Школи Јован Поповић ђачка секција функционише беспрекорно, одржано је више предавања у школи Свети Сава.

Установљена је нова манифестација у раду са децом у сарадњи са ОШ Јован Поповић, коју смо назвали „Медени доручак“. На првој манифестацији је било присутно око 300 деце из готово свих школа са теритирије града Кикинда. Деца су одслушала и предавање на тему пчела, пчеларства и меда.

Цео мандат

 1. Срушена стара зграда до улице
 2. Сазидан зид до комшије Карановића по договору са Карановићем
 3. Уређен зид до улице, са излогом и малим кровом
 4. Замењени дрвени носачи улазне капије металним
 5. Урађена електификација и расвета у предњем дворишту и постављен трокрилини пвц прозор као излог укључујући и унутрашње облагање истог стиропором и штампање уникатног паноа и  осветљење излога и и на улазу у зграду
 6. Дозидан северни  забат на згради удружења и исти измалтерисан, урађена термо изолација и окречена  цела  северна стране зграде
 7. Замењен део дотрајале кровне конструкције зграде као и опшивка кровне конструкције на северној страни поцинкованим лимом
 8. Сви противпожарни апарати  приведени функцији и редовно се врши  сервис истих
 9. Изграђен нов објекат, мини хала величине 9×6 метара
 10. Урађена комплетна електрификација мале радионице и направљене зидне полице у истој
 11. Прерађена и проширена улазна врата мале радионице
 12. Замењена комплетна водоводна инсталација, од улице до зграде и постављена нова водоводна инсталација до мини хале, затрпана стара шахта водомера, изграђена нова и замењен водомер, рачунајући и куповину и уградњу ливеног поклопца на шахти
 13. Замењено монофазно бројило трофазним у складу са важећим прописима, урађени сви атести
 14. Постављена нова директна подземна електро инсталација од бројила до мини хале укључујући и електрификацију мини хале
 15. Постављено ново уземљење у дужини од око 40 метара, од мини хале па до неколико метара до улазне капије
 16. Постављена комплетна канализациона мрежа у удружењу од улице до мини хале с тим што у наредном периоду треба да се прикључимо на канализациону мрежу.
 17. Избетониран паркинг за бицикле одмах иза уличног зида
 18. Избетониран комплетан улаз у двориште Удружења и десна трака стазе од улице до зграде Удружења
 19. Насуто са више кубних метара земљом  предње двориште и направљен парк и засађено цвеће и украсно дрвеће у предњем дворишту Удружења
 20. Регулисан стари дуг за воду у износу од око 78.000 динара
 21. Замењени стари  лустери у сали Удружења неонским цевима
 22. Сви постојећи објекти у удружењу су легализовани и сву докоментацију о легализацији објеката смо прибавили и налазе се у Удружењу. Рушење старе зграде до улице урадили смо легално и уз сву пратећу документацију

Купљене следеће машине

– дупликатор капацитета 150 литара

– мешаона за погаче капацитета 1600кг на дан

– пегла за пеглање погача са заваривачем за кесе

– компресор  25 литара са прикључцима и пратећим алатима (шрафцигери, кључеви и слично)

– мала стона и велика подна електронска вага

– сушара за полен

– линија за паковање меда

– пумпа са цревима за претакање меда и инверта

– линија за врцање меда (врцаљка и отклапач саћа)

– велики парни топионик капацитета 30 ЛР рамова са плинским грејачем

– мали електрични топионик преса за топљење воска

– декристализатор

Купљена следећа електронска опрема и уређаји

– компјутер

– штампач

– видео пројектор

– платно за видео пројекције

– фрижидер

– клима уређај

– рефрактометар

– ПХ метар

– Замрзивач

Добијено на поклон

– микроскоп са пратећом опремом

– 60 квадратних метара подних плочица

– руже за парк

Направљен сајт Удружења као средство за обавештавање чланства и направљен емаил и емаил листа чланова удружења

Направљена Фејсбук презентација Удружења

Написан читав низ правилника и прописа за нормално функционисање удружења

Затворена продавница јер није у складу са важећим прописима и склопљен договор са „Миба Апис“ да чланови Удружења пчелара Кикинда имају повластицу од 10%

Започета пчеларска манифестација „Кикиндски пчелари Кикинђанима“ и одржано укупно 4, сваке године по једна

Успостављена сарадња са основним школама и основана пчеларска секција у ОШ „Јован Поповић“ у Кикинди

Започета манифестација „Медени доручак“

Мноштво текућих послова, попут замене покварених делова уредјаја, одношења смећа и шута у више наврата… и што је најважније НИКОМ НИ ДИНАР НИСМО ОСТАЛИ ДУЖНИ.

Благајница Славица Дангубић је поднела избештај о финансијском пословању Удружења

Секретар Предраг варађанин је поднео извештај о инвентару

Председник Надзорног одбора Горча Роберт је поднео детаљан извештај о контроли пословања и рада Удружења укључујући и смернице за отклањање неправилности у раду.

Председник Суда части Чипчић Душан поднео је извештај о раду Суда части

Саша Чолак поднео је, уместо одсутне председнице Комисије за доделу признања Јелене Грбић, извештај о раду ове комисије.

Након тога отворена је кратка дискусија и сви извештаји су усвојени у целости и то ЈЕДНОГЛАСНО.

По усвајању извештаја, председник УП КИкинда, Саша Чолак доделио је признања свим члановима УП Кикинда који су својим радом допринели напретку наше заједнице.

На крају, Саша Чолак се захвалио на указаном поверењу пре четири године, захвалио се целокупном Извршном одбору на дивној сарадњи и повукао се са места председавајућег.
Скупштина се изјаснила да ће Изборе водити колега Предраг Варађанин као председавајући и Стеван недучин и Ранко Самарџија као чланови радног председништва.
Објављене су две кандидатуре и то, кандидатура Саше Чолака која је објављена пре две недеље и кандидатура Ћатић Драгутина која је објављена на самој Скупштини Удружења на предлог Дели Роберта. У демократској атмосфери без и једне једине варнице приступило се дискусији и гласању. Гласање је било јавно. По завршеном гласању, председник Надзорног одбора, Горча Роберт објавио је да је Саша Чолак победио са великом већином гласова и да му је Скупшина дала поверење на наредни мандат од 4 године.

Саша Чолак је Скупштини изјавио да не жели никакве промене у руководству Удружења, те су сви чланови ИО, комисија и Одбора остали да ДАЉЕ РАДЕ НА УНАПРЕЂЕЊУ НАШЕ КУЋЕ ПЧЕЛАРСТВА.

 • Андраш Сабо – потпредседник
 • Предраг Варађанин – секретар
 • Славица Дангубић – благајница
 • Бојана Адамов – чланица ИО
 • Ранко Самарџија – члан ИО
 • Душко Јањић – члан ИО
 • Горча Роберт – председник Надзорног одбора
 • Душан Чипчић – председник Суда части
 • Јелена Грбић – председница Комисије за доделу признања

Скупштина је завршена око 12,30 а дружење се наставило до каснијих поподневних сати.

[ssba]
EnglishFrançaisDeutschMagyarRomânăРусскийСрпски језик
Izrada sajta Tirien