СПОВ
Савез пчеларских организација Војводине

Нови Сад, Руменачка 110а spovnovisad@gmail.com

Активности СПOВ-а, период 2017 – 2021.Датум објављивања вести:
315 views

Поштоване колеге пчелари,

Пчеларство је једна од најстаријих грана пољопривреде и представља веома значајну компоненту савремене пољопривреде како због производње меда и осталих пчелињих производа тако и због опрашивања биљака и повећања приноса биљних култура.

Пчеларству се поклања посебна пажња свуда у свету. Наша држава је уназад неколико година доста урадила како би га унапредила и подстакла младе да се баве овим занимањем и остану на својим пољопривредним газдинствима. Сходно овоме, Савез пчеларских организација Војводине, као водећа пчеларска организација у Војводини, мора да заузме место којој јој припада како би заједно са свим пчеларима покрајине допринела још бољем развоју пчеларства и стварању повољне пчеларске климе на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Једна од наших активност коју морамо спровети у наредном преиоду је рад на повећању броја чланова и активности Савеза пчеларских организација Војводине. Из наведеног разлога се организује састанак са председницима пчеларских друштава и удружења са подручја АП Војводине, без обзира да ли су чланови СПОВ-а. Жеља нам је да се чује ваш глас и ваша идеја и да тако дођемо до општег консензуса по питању решавања проблема који су горући, а то су:
– чланство у СПОВ-у и
– активности СПОВ-а,
јер то је једини начин да их успешно решимо, да се усагласимо око минимума заједничких циљева које ћемо касније сви заједно промовисати у јавности.
Зашто морамо радити на повећању броја чланова у СПОВ-у ? Из разлога јер нам је потребна бројна јединствена кадровски и организационо јака пчеларска организација на подручју Аутономне покрајине Војводине, а то смо ми, сви пчелари у Војводини организовани у Савез пчеларских организација Војводине. Само са бројном и кадровски јаком организацијом можемо да наступамо пред државним институцијама, да предлажемо и тражимо боље услове за развој пчеларства на подручју Аутономне Покрајине Војводине у виду повољнијих кредита, подстицајних средстава за набавку пчелињих друштава, опреме и прибора.
Само бројни кадровски и организационо јаки стварамо капацитете за пуно искоришћење претприступних фондова ЕУ, фондова Републике Србије, невладиних и других организација које ће, све заједно, у наредном периоду подржавати сваки добар пројекат.
Учлањењем у СПОВ ствара се могућност за формирање јединствене базе података на територији покрајине, која ће да садржи евиденцију свих правних и физичких лица која узгајају пчеле, евиденцију пчелињака, врсту и број кошница, залихе меда и осталих пчелињих производа, а све у циљу откривања, праћења и сузбијања болести пчела и заштите здравља пчелињих заједница, јединственог и заједничког наступа на тржишту,
као и успешне евалуације постигнутог.
Савез пчеларских организација Војводине сваке године организује едукацију пчелара путем традиционалног “Мартовског саветовања пчелара”. Теме о пчеларству које се презентују на саветовању су у вези са болестима пчела и пчелињег легла, технологије пчеларења, апитерапије, тровање пчела, медоносно биље и др.

Савез ће у наредном периоду подстицати и суфинансирати едукацију пчелара које организују удружења пчелара, стручним предавањима (једно бесплатно предавање годишње са утврђеног списка предавача СПОВ-а) и саветовање удружења у организовању пчеларских манифестација, промоције меда и других пчелињих производа. Савез ће у наредном периоду где се укаже потреба организовати школу за младе пчеларе како би се успешно бавили пчеларством.
У наредном периоду, односно у 2018. години, Савез пчеларских организација Војводине ће радити на организовању два стручна семинара за чланове савеза. Пролећни стручни семинар би обухватио тему, Технологија добијања и употреба пчелињих производа, а јесењи стручни семинар би обухватио тему Болести пчела и пчелињег легла. Стручни семинари би се реализовали у Новом Саду, а након семинара полазницима би били додељени сертификати о успешно завршеном семинару и стеченом знанју.Уколико се ово покаже као добра пракса, организовање семинара би се наставило и
у наредним годинама.
Наш задатак је да извршимо едукацију чланства као би могли да се боре против појаве неисправних медова на тржишту, јер након едукације то ће радити лакше, сигурније и одговорније. Наравно, законски услови су само начин да се добију битке у борби против појаве неисправних медова на тржишту. Да би се протерали они који се тиме баве из сектора пчеларства, неопходно је да сваки пчелар СПОВ-а појединачно да свој допринос и пријави ветеринарској инспекцији апсолутно сваки сумњиви мед на тржишту!
Маркетинг пчелињих производа биће један од главних приоритета за улагање расположивих средстава. Маркетиншке активности треба обезбедити успешним преговорима са медијима и објављивањем текстова о меду и осталим пчелињим производима који представљају здраву храну. Радити на штампању плаката и флајера који ће промовисати употребу пчелињих производа. Остварити контакте са предшколским и школским установама и у сарадњи са истим организовати слатки доручак и на тај начин промовисати потрошњу меда. Повећање потрошње меда код становништва биће основа за пласман меда наших чланова са мањим бројем кошница, јер је за њих често неисплатива продаја на велико, због великих фиксних трошкова, који не зависе од количине меда. Пре свега, наставићемо и да аргументовано едукујемо наше грађане, да је најбољи мед за њихово здравље и исхрану, баш мед из Србије, што је и потпуно тачно. Треба да се приближимо потрошачима и укажемо им на то да производимо један од ретких производа који на трпезе стиже у неизмењеном облику, онакав како су га пчеле сакупиле, без конзерванаса, адитива и других индустријских додатака. У припреми је нови Правилник договорен са Министарством пољопривреде, по коме ће и пчелари са мањим бројем кошница, без отварања фирме, моћи легално да пласирају свој мед у све маркете у Србији.
СПОС је изабрао радну групу која ради на изради правилника о условима сељења и начину постављању кошница на пчелињој паши. Правилник ће, између осталог, регулисати где и како се постављају кошнице, на ком растојању од насељеног места, на ком растојању од стационираног пчелињака као и растојање између кошница селећих пчелара. Из наведеног разлога, сви ми пчелари на територији покрајине, морамо урадити евиденцију пчелињака у складу са Правилником о начину обележавања пчелињих друштава и регистрацији пчелињака да би на минимум свели проблеме које имамо постављањем пчелињака селећих пчелара.

Са сајтом СПОВ-а у предходном периоду смо имали проблем, јер је сајт блокиран, односно због застарелости није могао да функционише. Направљен је нови сајт, тако да ћемо у наредном периоду побољшати информисање, где ће сви чланови СПОВ-а моћи да се информишу о правним актима СПОВ-а, историјату СПОВ-а, чланству СПОВ-а, организационој структури СПОВ-а, раду извршног одбора и скупштине СПОВ-а, као и свим осталим активностима СПОВ-а, и активностима пчеларских друштава и организација, али и законима и правилницима који су у директној или индеректној вези са пчеларством.
На извршном одбору СПОВ-а разматрано је и покретање листа “Пчелар” због бољег информисања и едукације чланова Савеза. Од штампања листа се одустало због великих трошкова и малог броја чланова. Остало је да се види какве ће могућности бити у наредном периоду за покретање штампаног листа. Постоји иницијатива да се покрене гласило у електронском облику које ће бити доступно свим пчеларима.

Нажалост тровање пчела и пчелињих заједница нам је постала свакодневница. Сваке године у неком делу покрајине нам се деси тровање. Oно углавном настаје због неконтролисане примене пестицида као и употреба средстава на бази активне супстанце из групе неоникотиноида, која се користе за третирање семена, а за коју је доказано да је смртоносна за пчеле. Само добро организовани и јединствени у наступу морамо решавати овај проблем у сарадњи са организацијама које врше запрашивање биља (Семенарском асоцијацијом Србије), на крају и са власницима пољопривредних газдинстава из нашег
окружења и инсистирати да се морају понашати у складу са Законом о средствима за заштиту биља и Законом о семену. Комисија за здравствену заштиту и очување пчела ће сачинити упуство о начину поступања код појаве болести пчела, пчелињег легла и тровања пчела и пчелињих заједница, које ће проследити пчеларским удружењима.
На подручју покрајине догађају са крађе пчелињих друштава, а у последње време и целих пчелињака. Извршни одбор СПОВ-а је формирао комисију за евидентирање крађе кошница и помоћ у проналаску истих. Комисија ће сачинити план надзора над пчелињацима и поступању пчелара у случају крађе кошница, који ће бити прослеђен пчеларским удружењима.
У сарадњи са државним институцијама приоритет ће нам и даље бити унапређење система субвенционисања у пчеларству, повећање списка опреме, прибора и репроматеријала, као и додавање лекова на наведени списак. Радићемо на поједностављењу процедуре подношења захтева за субвенције за пчеларску опрему. То ће субвенције за опрему учинити доступнијим много већем броју пчелара у Војводини него до сада.
Савез пчеларских организација Војводине у Савезу пчеларских организација Србије види стратешког партнера, где ћемо подржавати све пројекте значајне за пчеларство и са којим ћемо радити на свим новонасталим проблемима у пчеларству. Сами, и у сарадњи са другим организацијама, радићемо на организовању пчеларских манифестација, семинара, саветовања, форума и других стручних скупова, ради комплекснијег разматрања питања која су од интереса за развој и унапређење пчеларства.

Сви ми, војвођански пчелари, морамо постати и остати заувек сложни и јединствени, јер то је једини начин да будемо успешни у борби за својa права, и тада нико у томе неће моћи да нас спречи. Само тако можемо остварити све своје заједничке интересе.
На крају, позивам Вас да на састанку узмете активно учешће у дискусији у вези са предлогом активности СПОВ-а за период до 2021. године или нам пошаљете писане предлоге за додатне активности СПОВ-а које сматрате битним за развој пчеларства у било ком погледу.

                       
Е-маил адреса СПОВ-а је spovnovisad@gmail.com
Контакт Телефон:063/547-012

Председник савеза пчеларских
организација Војводине
Радомир Влачо

[ssba]

Коментари

Comments are closed.

EnglishFrançaisDeutschMagyarRomânăРусскийСрпски језик
Izrada sajta Tirien