СПОВ
Савез пчеларских организација Војводине

Нови Сад, Руменачка 110а spovnovisad@gmail.com

IZMENE I DOPUNE STATUTAДатум објављивања вести:
268 views

spov-logoIzvršni odbor na svojoj sednici od 24.02.2015.godine doneo je odluku o predlogu izmene i dopune Statuta Saveza pčelarskih organizacija Vojvodine.

Molimo sva udruženja da uzmu učešće i daju svoje mišljenje.

Izvršni odbor

spov-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu Ustava Republike Srbije, Zakona o udruženjima, čl. 12 i 22 (“ Službeni  glasnik RS“, br. 51/09 i 99/2011) i čl. 47 Statuta pčelarskih organizacija Vojvodine od 20.02.2010. godine, Izvršni odbor Saveza pčelarskih organizacija Vojvodine donosi odluku 24. 02. 2015. godine i sačinjava:

NACRT ODLUKE O IZMENAMA  I DOPUNAMA
STATUTA SAVEZA PČELARSKIH ORGANIZACIJA VOJVODINE

1. U članu 14
   Članice Saveza su pčelarske organizacije i druge organizacije koje prihvataju ovaj Statut. Pčelari su članova Saveza posredno preko svojih pčelarskih organizacija.
PREDLAŽE SE                                                           
Članice Saveza su pčelarske organizacije i druge organizacije koje prihvataju ovaj Statut. Pčelari su članova Saveza posredno preko svojih pčelarskih organizacija,koji su uplatili Savezu: članarinu. Članica Saveza mora imati najmanje 3 (tri) uplaćene članarine u Savez godišnje

 

2. U članu 17
 
 Dužnosti članica Saveza su:
– da poštuju pravila i odluke organa Saveza,
– da srazmerno svojim mogućnostima radi na realizaciji programa Saveza,
– da ispunjavaju redovno i potpuno svoje materijalno-finansijske obaveze prema Savezu

PREDLAŽE SE:
Dužnosti članica Saveza su:
– da poštuju pravila i odluke organa Saveza,
– da srazmerno svojim mogućnostima radi na realizaciji programa Saveza,
– da ispunjavaju redovno i potpuno svoje materijalno-finansijske obaveze prema Savezu, najmanje
3( tri) uplaćene članarine
-da svake godine dostavi spisak svojih članova koji su uplatili članarinu u Savez


3. U članu 18
Članstvo u Savezu prestaje:
– prestankom rada Saveza,
– istupanjem iz Saveza,
– isključenjem iz Saveza,
– prestankom rada pčelarske organizacije.
Članica Saveza može biti isključena iz Saveza ako:
– u svom radu povredi odredbe stava 3 Člana 3 Zakona o udruženjima ,
– ako ne ispunjava svoje dužnosti u smislu člana 16. ovog Statuta.

PREDLAŽE SE                                         
Članstvo u Savezu prestaje:
– prestankom rada Saveza,
– istupanjem iz Saveza,
– isključenjem iz Saveza,
– prestankom rada pčelarske organizacije.
Članica Saveza može biti isključena iz Saveza ako:
– u svom radu povredi odredbe stava 3 Člana 3 Zakona o udruženjima ,
– ako ne ispunjava svoje dužnosti u smislu člana 17. ovog Statuta.

4. U članu 20
Skupština je najviši organ Saveza, koju čine izabrani predstavnici ( u daljem tekstu : delegati) pčelarskih organizacija članica Saveza.   
Delegate u Skupštini biraju članice Saveza iz svojih redova i to:jednog delegata do 50 članova, od 50-100 dva,a na svakih dalje započetih 100 članova biraju još po jednog delegata,ali najviše 5.
Mandat delegata u Skupštini Saveza traje 4 godine sa pravom reizbora.

PREDLAŽE SE:                           
Skupština je najviši organ Saveza, koju čine izabrani predstavnici  (u daljem tekstu : delegati) pčelarskih organizacija članica Saveza.
Delegate u Skupštini biraju članice Saveza iz svojih redova od članova koji su platili članarinu Savezu, i to: jednog delegata od 10 do 50 članova, od  51 do 100, dva a na svakih dalje započetih 100 članova biraju još po jednog delegata, ali najviše 5.  Mandat delegata u Skupštini Saveza traje 4 godine sa pravom reizbora

5. U članu 21
 Skupština se sastaje svake godine najkasnije do 31. marta i istu saziva predsednik na osnovu odluke IO. Skupština se može sastati i vanredno po potrebi.
Vanrednu Skupštinu saziva predsednik Saveza na osnovu odluke IO,na zahtev Nadzornog odbora ili na zahtev 1/3 članica Saveza.
Ukoliko predsednik ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana,predlagač će sam sazvati Skupštinu.
Materijal sa pozivom dostavlja se najkasnije 15 dana pre zasedanja Skupštine.

PREDLAŽE SE:
Skupština se sastaje svake godine najkasnije do 31. marta i istu saviza predsednik na osnovu odluke IO.
Skupština se moze sastati i vanredno po potrebi.
Vanrednu Skupštinu saziva predsednik Saveza na osnovu odluke IO,na zahtev Nadzornog odbora ili na zahtev 2/3 članica Saveza.
Ukoliko predsednik ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana,predlagač će sam sazvati Skupštinu.
Materijal sa pozivom dostavlja se najkasnije 15 dana pre zasedanja Skupštine.

6. U članu 26
Izvršni odbor (u daljem tekstu: IO) je izvršni organ Skupštine Saveza i za svoj rad odgovara Skupštini.
Izvršni odbor ima 11 članova izabranih po regionalnom principu , (po 3 iz svake regije Bačka,Banat i Srem plus 2 iz Novog Sada).
Predsednik Saveza je predsednik IO i član IO po funkciji.Regija iz koje je predsednik bira jednog člana manje.
Skupština bira članove IO na osnovu predloga članica vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti.
Mandat članova IO traje 4 godine sa pravom biranja više puta,ali najviše 2 mandata uzastopce.

PREDLAŽE SE:
Izvršni odbor (u daljem tekstu: IO) je izvršni organ Skupštine Saveza i za svoj rad odgovara Skupštini.
Izvršni odbor ima 11 članova izabranih po regionalnom principu.
Predsednik Saveza je predsednik IO i član IO po funkciji.
Skupština usvaja članove IO na osnovu predloga članica Saveza.
Regionalni raspored :                      

Banat:                                   
-Novi Kneževac, Čoka, Kikinda, Nova Crnja, Novi Bečej ( 1 delegat ).
-Plandište, Alibunar, Vršac, Kovin, Pančevo, Bela Crkva ( 1 delegat )
-Zrenjanin, Žitište, Sečanj, Kovačica, Opovo ( 1 delegat ).

Bačka:                                       
-Apatin, Kula, Sombor, Odžaci ( 1 delegat )
-Bečej, Bačka Palanka, Titel, Temerin, Vrbas, Novi Sad (2 delegata)
 -Bačka Topola, Kanjiža, Mali Iđoš, Senta, Subotica ( 1 delegat)

Srem:                                         
-Šid, Sremska Mitrovica, Beočin  ( 1 delegat)
-Irig, Ruma, Pećinci ( 1 delegat)
-Sremski Karlovci, Inđija, Stara Pazova  ( 1 delegat)

Mandat članova IO traje 4 godine sa pravom biranja više puta, ali najviše 2 mandata uzastopce.

7. U članu 47
Donošenje statuta ili njegove izmene i dopune pokreće IO ,1/3 članica Saveza,Nadzorni odbor,Sud časti i predsednik Saveza.                                     Primljeni predlog , izvršni odbor je dužan da umnoži i dostavi svim članicama na javnu raspravu.
Rok za javnu raspravu je 30 dana od dana slanja.                                                  Članice Saveza su dužne da svoje primedbe pismeno dostave IO u roku navedenom u prethodnom stavu ovog člana.

PREDLAŽE SE:                       
Donošenje statuta ili njegove izmene i dopune pokreće IO ,1/3 članica Saveza,Nadzorni odbor,Sud časti ili predsednik Saveza.                                     Primljeni predlog ,izvršni odbor je dužan da umnoži i dostavi svim članicama na javnu raspravu.
Rok za javnu raspravu je 30 dana od dana slanja.                                                   Članice Saveza su dužne da svoje primedbe pismeno dostave IO u roku navedenom u prethodnom stavu ovog člana.

8. U članu 48
Skupština može prihvatiti predloge za donošenje novog Statuta ili izmene i dopune
postojećeg Statuta ili predlog odbiti.
Ako Skupština prihvati predlog otvoriće se rasprava na sednici Skupštine i odlučiti u  smislu člana 22. ovog Statuta.

PREDLAŽE SE:     
Skupština može prihvatiti predloge za donošenje novog Statuta ili izmene i dopune
postojećeg Statuta ili predlog odbiti.
Ako Skupština prihvati predlog otvoriće se rasprava na sednici Skupštine i odlučiti u  smislu člana 23. ovog Statuta.

9. U članu 50
Statusne promene: spajanje, pripajanje i podela Saveza, učlanjenje u druge
pčelarske asocijacije (Apimondija, Apislavija i drugi savezi) predlaže IO, a Skupština Saveza
odlučuje glasanjem kvalifikovanom većinom broja članica Saveza (50%+1).

PREDLAŽE SE:                     
Statusne promene: spajanje, pripajanje i podela Saveza, učlanjenje u druge
pčelarske asocijacije (Apimondija, Apislavija i drugi savezi) predlaže IO, a Skupština Saveza
odlučuje glasanjem kvalifikovanom većinom prisutnih delegata članica Saveza (50%+1).

10. U član
Savez prestaje sa radom u slučaju, ako:
– to odluče članice Saveza,
– nadležni organ vlasti zabrani rad Saveza,
– prestanu sa radom članice Saveza,
– trajno se ne ostvaruju ciljevi zbog kojih je Savez osnovan.

PREDLAŽE SE:                            
 Savez prestaje sa radom u slučaju, ako:  
– nadležni organ vlasti zabrani rad Saveza,
– prestanu sa radom sve članice Saveza,  
– trajno se ne ostvaruju ciljevi zbog kojih je Savez osnovan.
    
11. U članu 52
Inicijativu za prestanak rada Saveza mogu podneti:
-najmanje polovina članica Saveza,
-organi Saveza.
Inicijativa se podnosi pismeno, organizovano i obrazloženo.
Odluku o prestanku Saveza po predlogu u smislu ovog člana Statuta donosi Skupština
kvalifikovanom većinom broja članica Saveza (50%+1).
Predsednik i sekretar IO dužni su da u roku od 15 dana po donetoj odluci od strane
Skupštine Saveza o prestanku rada Saveza, da obaveste nadležni organ za brisanje iz  evidencije registra.

PREDLAŽE SE:
Inicijativu za prestanak rada Saveza mogu podneti:
-najmanje 2/3 članica Saveza,
-organi Saveza.
Inicijativa se podnosi pismeno, organizovano i obrazloženo.
Odluku o prestanku Saveza po predlogu u smislu ovog člana Statuta donosi Skupština
kvalifikovanom većinom broja članica Saveza (2/3)
Predsednik i sekretar IO dužni su da u roku od 15 dana po donetoj odluci od strane
Skupštine Saveza o prestanku rada Saveza, da obaveste nadležni organ za brisanje iz  evidencije registra.

Za IO SPOV-a
Predsednik SPOV -a
mr Stojan Anđelković

U Novom Sadu 24. 02. 2015. g.

NAPOMENA:
Molim Vas da razmotrite predložene izmene i dopune Statuta, te da pošaljete i Vaše primedbe izmene i dopune, ako ih imate na E-mail (dumarin023@gmail.com) ili na adresu (Marinkov Dušan, Železnička 71a 23000 Zrenjanin).

 

[ssba]

Коментари

Comments are closed.

EnglishFrançaisDeutschMagyarRomânăРусскийСрпски језик
Izrada sajta Tirien