СПОВ
Савез пчеларских организација Војводине

Нови Сад, Руменачка 110а spovnovisad@gmail.com

PROGRAM MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2014. GODINUДатум објављивања вести:
196 views

spov-logoMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo pravilnik o utvrđivanju programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu.

spov-logoMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo pravilnik o utvrđivanju programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu.

Pravilnik u celosti možete pogledati   o v d e


P R A V I L N I K
O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2014. GODINU
– Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 24/14 od 28. februara 2014. godine –

Član 1.
 Ovim pravilnikom utvrđuje se Program mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.
 Konkretne mere zdravstvene zaštite životinja, rokovi, način sprovođenja tih mera, subjekti koji će ih sprovoditi, izvori i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava, kao i način kontrole sprovođenja mera utvrđeni su programom iz člana 1. ovog pravilnika.
 
Član 3.
 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
 
 
Broj: 110-00-00020/2014-09

U Beogradu, 24. februara 2014. godine

MINISTAR

prof. dr Dragan Glamočić

 

Deo Pravilnika koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu pčela.
-II-

lj) Bolesti pčela

 Radi otkrivanja, praćenja i suzbijanja bolesti pčela i zaštite zdravlja pčelinjih zajednica evidentiraju se sva gazdinstva na kojima se uzgajaju pčele, po posebnom propisu i sprovode preventivne i dijagnostičke mere za američku kugu pčelinjeg legla, varoozu, tropilelozu i etiniozu.
 

Uzgoj matica pčela namenjenih za promet vrši se samo ako potiče sa pčelinjaka koji je pod stalnim veterinarsko-sanitarnim nadzorom.

 Pčelar evidentira registraciju pčelinjaka i sva sprovedena preventivna i dijagnostička ispitivanja predviđena Programom mera, kao i sprovedene tretmane sa datumom i nazivom korišćenog sredstva.

U promet se stavljaju samo zdrave pčelinje matice i zajednice, odnosno one koje potiču sa registrovanih gazdinstava i kod kojih su sprovedene predviđene preventivne i dijagnostičke mere.

(a) Američka kuga pčelinjeg legla

 Na gazdinstvima u kojima je u 2013. godini utvrđena američka kuga pčelinjeg legla klinički se pregledaju sve pčelinje zajednice, kao i one koje se nalaze u krugu prečnika tri kilometara od zaraženog pčelinjaka.

Na gazdinstvima za uzgoj i prodaju matica, nadležna veterinarska stanica vrši klinički pregled svih pčelinjih zajednica u proleće i jesen. Ako se utvrdi postojanje sumnje na bolest, uzima se službeni uzorak iz pčelinjih zajednica i dostavlja u nadležnu laboratoriju radi pregleda na američku kugu pčelinjeg legla. Svaka sumnja se potvrđuje laboratorijskim analizama sa procenom starosti procesa.

Na pregled se dostavlja službeni uzorak posebno uzet iz svake pojedinačne sumnjive pčelinje zajednice, i to komad saća sa poklopljenim leglom, veličine 10 x 10 cm na kome su znaci bolesti dobro vidljivi, spakovan u odgovarajuću ambalažu.

Sredstva za naknadu štete koja je nastala uništavanjem košnica posle dijagnostikovanja kuge pčela, dezinfekciju zaraženog pčelinjaka i uništavanje zaraženog roja pčela obezbeđena su u budžetu Republike Srbije, ako patološki proces nije stariji od dva meseca.
 
(b) Varooza
 
 Stalnu kontrolu prisustva i preventivno tretiranje pčelinjih zajednica protiv varooze pčelar sprovodi u toku zime i u sezoni na svim pčelinjacima. U pčelinjacima koji imaju manje od 50 pčelinjih zajednica tretiranje se sprovodi na pet zajednica, dok u pčelinjacima koji imaju više od 50 zajednica tretiranje treba da se vrši na 10% pčelinjih zajednica.  

(v) Tropileloza
 
 Ako se u toku preventivnog tretiranja protiv varooze posumnja na tropilelozu izvršiće se klinički pregled pod nadzorom veterinarskog inspektora na uzročnika tropileloze (Tropilaela spp.).
 
(g) Etinioza
 
 Ako se u toku preventivnog tretiranja protiv varooze posumnja na etiniozu izvršiće se klinički pregled pod nadzorom veterinarskog inspektora na etiniozu (Aethinatumida).

[ssba]

Коментари

Comments are closed.

EnglishFrançaisDeutschMagyarRomânăРусскийСрпски језик
Izrada sajta Tirien