СПОВ
Савез пчеларских организација Војводине

Нови Сад, Руменачка 110а spovnovisad@gmail.com

spov-logo
1. Uskoro će biti objavljen izmenjeni Pravilnik o registraciji pčelinjaka, po kome će svi držaoci pčela biti obvezni da se registruju Treba da se aktivno uključi svako društvo na svom području da bi se ovaj posao obavio …

1. Uskoro će biti objavljen izmenjeni Pravilnik o registraciji pčelinjaka, po kome će svi držaoci pčela biti obvezni da se registruju Treba da se aktivno uključi svako društvo na svom području da bi se ovaj posao obavio na vreme i valjano. Izvršni odbor SPOV održaće na tu temu sednicu i dati potrebne upute i pokrenuti akciju.

2. Pčelarske manifestacije kao svojevrstan oblik popularizacije pčelarstva i dalje ostaje kao značajna aktivnost pčelara koje će SPOV pomagati organizaciono i finansijski u skladu sa svojim mogućnostima.

3. Predavačkoj aktivnosti u SPOV-u pokloniti pažnju.
• Nastojati da se u svakom društvu održi bar jedno predavanje.
• Napraviti uslove i pravila o predavačima da bi predavanja bila bolja i kvalitetnija.
• Informisanje članstva i društava podići na viši novo, komunikacijom putem elektroničke pošte i postavljanjem SAJTA SPOV.

4. Insistirati na realizaciji „Nektarnog programa“ na pošumljavanju. Nastojati da se lista sadnica proširi na još neke vrste šumskog drveća i šiblja dobrih medonoša. Insistirati kod pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu da se do kraja završi započeta aktivnost na nektarnom programu koji definiše proizvodnju kvalitetnog semena visokokvalitetnih medonoša koje se uzgajaju u njivskim uslovima.

5. Stalno insistiranje SPOV kod nadležnih organa da se spreči nekontrolisana seča šume na svim prostorima Vojvodine i da se krene sa stvarnim pošumljavanjem medonosnim drvećem. Animirati javnost putem sredstava informisanja o seči šume. Uticati na državne organe da se angažuje na sprečavanju neracionalne seče i pridržavanju nektarnog programa koji je usvojen.

6. Nastaviti i proširiti saradnju sa sredstvima informisanja, potrebom ukazivanja na problematici pčelarstva, na značaj pčelarstva u poljoprivredi i očuvanju ekosistema, popularizaciji potrošnje pčelinjih proizvoda i njihovim lekovitim svojstvima u Apiterapija.

7. Nastaviti intenzivnu saradnju sa naučnim i drugim institucijama Vojvodine koje mogu dati značajan doprinos za razvoj pčelarstva.

8. Stalna aktivnost Saveza pčelarskih organizacija Vojvodine je da kod nadležnih u Pokrajini i Republici Srbiji insistira na prikazu stvarne slike doprinosa pčela i pčelarstva u poljoprivrednoj proizvodnji i vrednosti koje dobija društvena zajednica od pčela. Da traži da se deo srestava od ostvarene dobiti vrati pčelarstvu putem subvencija i regresa, zdravstvenih pregleda pčela i pregleda pčelinjih proizvoda.

9. Tražiti i insistirati kod pokrajinskih i republičkih organa vlasti u saradnji sa SPOS izmenu:

• Zakona o veterinarstvu i da se iz Programa mera za zdravstvenu zaštitu pčela izbaci obaveza pregleda na varou i nozemozu, da američka kuga ostane na listi obaveznih bolesti, a da njeno suzbijanje finansira ministarstvo i mala košničina buba po zahtevu EU.

• Izmene uslova nepovoljnog postojećeg Pravilnika o prostorijama, prostorija u domaćinstvu, sličnu mnogim zemljama u EU i stvaranju uslova stavljanja u promet pčelinjih proizvoda od strane registrovanih gazdinstava, registrovanih pčelara,

• Izmene Pravilnika o načinu obeležavanja pčelinjih društava i evidencija pčelinjaka,

• Usaglašavanje i drugih propisa o pčelarstvu sa propisima EU.

• U saradnji sa SPOS tražiti od državnih organa stalnu zaštitu tržišta od lažnih i falsifikovanih medova, posebno upotrebe izo sirupa. Stalna aktivnost pčelara je na ukazivanju kod nadležnih i prijavi u cilju spečavanja stavljanja u promet meda koji ne odgovara Pravilniku o kvalitetu od strane neogovornih pakera, pčelara i drugih.

10. Organizovati i unapređivati tradicionalno martovsko savetovanje pčelara.

11. U skladu sa Kodeksom pčelarstva, apelovati i ukazivati na saradnji selećih i stacionarnih pčelara, da se pojedini pašni tereni ne preopterete sa košnicama.

12. Komisije SPOV kao značajan segment u radu naše organizacije potstaći i omogućiti im uslove za bolju aktivnost kao doprinos ukupnoj aktivnosti SPOV-a.

13. U saradnji sa SPOS insistirati kod nadležnih u Pokrajini i Republici Srbiji na programu zaštite pčela od trovanja i zabrani korištenja neonikotinoida u tretiranju semena poljoprivrednih kultura.

14. Konkurisati i ove godine na svim konkursima za dodjelu sredstava i za ruralni razvoj u oblasti obuke, stručnog usavršavanja i potsticanje za udruživanje u oblasti pčelarstva Vojvodine i završiti stručni seminar u ovoj godini u skladu sa usvojenim planom i programom.

15. Organizovati i unapređivati saradnju sa organizacijama ekologa i zaštite životne sredine, lovačkim savezom i drugim organizacijama u cilju unapređenja uslova pčelarenja.

16. Uspostaviti saradnju sa Društvom o zaštiti potrošača u cilju zaštite kvaliteta pčelinjih proizvoda koji se stavljaju u promet.

17. Ukazivati i upozoravati o štetama po pčele i voćarstvo u celini kao posledicu prskanja voća u cvatu i rascvetalog korova ispod voća od strane neodgovornih voćara.

18. Potrebna je aktivnost pčelara na prijavi nadležnim republičkim službama nedozvoljeno palenje strništa i slame na poljima u Vojvodini.

19. Insistirati kod nadležnih u Pokrajini i Republici, da se u vreme cvetanja bagrema, lipe i drugih medonoša ne vrši tretiranje preparatima štetnim za pčele na tim lokacijama.

20. Stalna aktivnost organa Saveza pčelarskih organizacija Vojvodine i svih društava pčelara u Pokrajini, u saradnji sa SPOS, na insistiranju kod nadležnih u Pokrajini i Republici o potrebi stvaranja uslova donošenja Zakona o pčelarstvu.

U Novom Sadu                                                   Za Izvršni odbor SPOV-a
20.2.2010.g.                                                      Nedeljko Stevanović, predsednik

EnglishFrançaisDeutschMagyarRomânăРусскийСрпски језик
Izrada sajta Tirien