СПОВ
Савез пчеларских организација Војводине

Нови Сад, Руменачка 110а spovnovisad@gmail.com

PRAVILNIK o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2011. godinuДатум објављивања вести:
290 views

grb_srbije_maliNa osnovu člana 51. stav 1. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05 i 30/10),
Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2011. godinu

 

grb_srbijeNa osnovu člana 51. stav 1. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05 i 30/10),
Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite
životinja za 2011. godinu

Član 1.
Ovim pravilnikom utvrđuje se Program mera zdravstvene zaštite životinja za 2011. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.
Konkretne mere zdravstvene zaštite životinja, rokovi, način sprovođenja tih mera, subjekti koji će ih sprovoditi, izvori i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava, kao i način kontrole sprovođenja mera utvrđeni su programom iz člana 1. ovog pravilnika.

Član 3.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-00014/2011-09
U Beogradu, 17. marta 2011. godine
Ministar,
Dušan Petrović, s.r.


VII. DIJAGNOSTIČKA ISPITIVANjA ŽIVOTINjA U CILjU OTKRIVANjA BOLESTI I INFEKCIJA I OTPORNOSTI NA ANTIMIKROBNA SREDSTVA

m) Bolesti pčela

Radi otkrivanja, praćenja i suzbijanja bolesti pčela i zaštite zdravlja pčelinjih zajednica evidentiraju se sva gazdinstva na kojima se uzgajaju pčele, po posebnom propisu i sprovode preventivne i dijagnostičke mere za američku kugu pčelinjeg legla, varoozu, tropilelozu i etiniozu.

Uzgoj matica pčela namenjenih za promet vrši se samo ako potiče sa pčelinjaka koji je pod stalnim veterinarsko-sanitarnim nadzorom.
Pčelar evidentira registraciju pčelinjaka i sva sprovedena preventivna i dijagnostička ispitivanja predviđena Programom mera, kao i sprovedene tretmane.
U promet se stavljaju samo zdrave pčelinje matice i zajednice, odnosno one koje potiču sa registrovanih gazdinstava i kod kojih su sprovedene predviđene preventivne i dijagnostičke mere.

(a) Američka kuga pčelinjeg legla
Na gazdinstvima u kojima je u 2010. godini utvrđena američka kuga klinički se pregledaju sve pčelinje zajednice, kao i one koje se nalaze u krugu prečnika tri kilometara od zaraženog pčelinjaka.

Na gazdinstvima za uzgoj i prodaju matica vrši se klinički pregled svih pčelinjih zajednica u proleće i jesen. Ako se utvrdi postojanje sumnje na bolest uzima se sužbeni uzorak pčelinjeg legla i šalje u nadležni institut radi dijagnostičkih ispitivanja. Iz pčelinjih društava koja su sumnjiva na bolest veterinarski inspektor nalaže dostavljanje službenog uzorka u laboratoriju na pregled na američku kugu pčelinjeg legla. Svaka sumnja se potvrđuje laboratorijskim analizama sa procenom starosti procesa.

Na pregled se dostavlja službeni uzorak posebno uzet iz svake pojedinačne sumnjive pčelinje zajednice, i to komad saća sa poklopljenim leglom, veličine 10 x 10 cm na kome su znaci bolesti dobro vidljivi, spakovan u odgovarajuću ambalažu.
Sredstva za naknadu štete koja je nastala uništavanjem košnica posle dijagnostikovanja kuge pčela, dezinfekcija zaraženog pčelinjaka i uništavanje zaraženog roja pčela obezbeđena su u budžetu Republike Srbije, ako patološki proces nije stariji od dva meseca.

(b) Varooza
Stalnu kontrolu prisustva i preventivno tretiranje pčelinjih zajednica protiv varooze pčelar sprovodi u toku zime i u sezoni na svim pčelinjacima. U pčelinjacima koji imaju manje od 50 pčelinjih zajednica tretiranje se sprovodi na pet zajednica, dok u pčelinjacima koji imaju više od 40 zajednica tretiranje treba da se vrši na 10% pčelinjih zajednica.

Sprovodi se dijagnostičko ispitivanje pčelinjih zajednica na varoozu po posebnom programu, koje se vrši u naučnim i specijalističkim veterinarskim institutima na službenim uzorcima.

(v) Tropileloza
Ako se u toku preventivnog tretiranja protiv varooze posumnja na tropilelozu poziva se veterinarski inspektor kako bi se osigurao pregled podloške na uzročnika tropileloze (Tropilaela spp.) .

(g) Etinoza
Ako se u toku preventivnog tretiranja protiv varooze posumnja na etiniozu poziva se veterinarski inspektor kako bi se osigurao pregled pčelinjih društava na etinozu (Aethina tumida).

[ssba]

Коментари

Comments are closed.

EnglishFrançaisDeutschMagyarRomânăРусскийСрпски језик
Izrada sajta Tirien